Viktig melding til alle brukere av trådløst mikrofonutstyr

 

                        

 

 

 

 Hva skjer?

Regjeringen har bestemt at frekvensområdet 790-862 MHz i fremtiden skal benyttes til mobilkommunikasjon. Dette båndet har i mange år vært brukt til analog kringkasting, men med ferdigstillelsen av det digitale bakkenettet er nå store deler av båndet ledig. Samferdselsdepartementet vil legge frekvensbåndet ut for salg i begynnelsen av 2011. Når dette tas i bruk (sannsynligvis i 2012 eller 2013) vil det ikke lenger være mulig å benytte frekvensområdet 800-820 MHz for trådløse mikrofoner i Norge.

 Hvordan er det mulig?
Den primære bruken i dette båndet har i mange år vært analog kringkasting. Vår bransje har kunnet benytte trådløse mikrofoner i frekvensområdet 800-820 MHz gjennom en tillatelse gitt av fribruksforskriften. Denne bruken har hatt såkalt sekundær status, og brukere har ikke kunnet kreve beskyttelse fra, eller hatt lov til å forstyrre andre, lovlige frekvensbrukere.

 Hvilke praktiske konsekvenser kan dette få?
Det nye frekvensområdet til trådløse mikrofoner vil sannsynligvis bli 470 – 790 MHz (der det digitale bakkenettet nå ligger). En sameksistens med det digitale bakkenettet vil føre til at ledige frekvensområder vil være avhengig av geografisk tilhørighet. Eksempelvis kan dette bety at frekvensområder som benyttes i Bergen vil være utilgjengelige i Trondheim.

 Hva innebærer dette for deg som bruker av trådløst mikrofonutstyr?
Trådløse mikrofoner som er solgt fram til nå må enten bygges om eller byttes ut. Ta kontakt med forhandler eller importør for å sjekke hva som må gjøres med dine systemer. Kostnaden med å bygge om eller kjøpe nytt utstyr vil i utgangspunktet falle på brukerne av trådløst utstyr.

 Hva bør du gjøre NÅ?

Post- og Teletilsynet har nå åpen høring om fremtidig bruk av trådløse mikrofoner (høringsfrist 5. desember). Det er SVÆRT VIKTIG at brukerne nå benytter anledningen til å fortelle sin sak. Slik vi ser det er det tre punkter som utmerker seg:

1.     De praktiske og økonomiske konsekvensene dette vil få for aktører i Kultur-Norge.

2.     Kreve at det må åpnes for en fribruksforskrift som gir brukerne GRATIS tilgang til UHF-båndet mellom 470 – 790MHz, uten konsesjonsplikt.

3.     Kreve at eksisterende utstyr kan benyttes ut 2012, for å gi alle aktører tid til å omstille seg.

 

Det er nå du har sjansen til å bli hørt!

 

Hva vil importørene gjøre?
Vi som importerer og selger trådløst mikrofonutstyr vil stå sammen om å få myndighetene til å forstå hvilke konsekvenser dette får for kultur- og næringslivet i Norge. Vi vil legge press på å få avklart eksakt hvilke frekvensområder vi vil kunne benytte i fremtiden, slik at vi kan begynne overgangsfasen så tidlig som mulig. Vi vil også presse på for å tillate bruk av 800 – 820 MHz-båndet til ut 2012. Samtidig vil vi gjøre alt vi kan for å hjelpe brukerne til å gjøre overgangen så smidig og smertefri som overhodet mulig.

 Hold deg oppdatert ved å abonnere på nyhetsmeldinger fra Post- og Teletilsynet her: http://www.npt.no/portal/page/intra/PG_NPT_NO_NO/PAG_NPT_NO_HOME/PAG_NPT_NO_VARSLING

     

 

Norsk Lydteknikk ASOm ossNettstedskart