Best på sonesystemer!

Stort utvalg av løsninger for meldinger,musikk og talevarsling.  Ønsker du å få designet en komplett løsning - fra mikron til
høyttaler - ta kontakt.  Vi leverer rack ferdig montert og funksjonstestet, nødvendig dokumentasjon og enkel brukerveiledning.

Talevarsling - brannalarm formidlet via talebeskjeder - prises individuelt for hvert prosjekt.  Talevarsling kan kombineres med
innspilte meldinger, meldiger via mikrofon og bakgrunnsmusikk.  Ta kontakt for ytterligere informasjon.

 

Enkel oversikt over noen av våre soneprodukter - se katalog/Partnerweb for produktutvalg og priser.

To soner
Den nye sone mikseren fra AMC er en enkel analog mikser, som kan styres med styresystem via RS232. AMC tilbyr ikke egne styrepaneler til iMix.

iMix leveres med prioritetsinngang (justerbar følsomhet) for meldingsmikrofon.

3-4 soner 
Australian monitor har to mindre sonemodeller:
ZM3 - 3 stereo soner med fjernbetjeningspaneler, sonemikrofon  
ZRM4 - 4 mono soner, (VCA) volum fjernbetjening              

8-16 soner
Digipage fra Australian Monitor er en enkel løsning for talemeldinger og bakgrundsmusikk - ofte benyttet på hoteller, badeland, idrettshaller mm. 

Digipage jr. 8 soner med  sonemikrofon, uten fjernbetjeningspanel.
Digipage Sr. 8-16 soner med fjernbetjeningspaneler og sonemikrofoner.

3 stereo soner + 2 mono soner
AM AV Revolution digital DSP og matrise.  Dette er valget dersom du skal kombinere flere rom, og ha prosessormulighet for optimalisering av lydanlegget.  Meget enkel programmering! 

Til AV Revolution finnes iCon programmerbare fjernstyringspaneler

  

 

 

Talevarsling
Vi leverer talevarsling til alle typer prosjekter.  Du finner ikke disse produktene i vår produkt katalogen eller Partner web. Talevarsling leveres som komplette systemer, hvor alle deler er overvåket i henhold til gjeldende regelverk.

Ønsker du informasjon om våre talevarslingsløsninger - ta kontakt.